English Serbian

Klaster građevinsko komunalne delatnosti

1

O nama

Poslovno udruženje „Klaster građevinsko komunalne delatnosti Panonija“ sa sedištem u Novom Sadu, formiran je i registrovan na Osnivačkoj Skupštini, održanoj 25.04.2013.godine.

U periodu od osnivanja, kontinuirano se, povećava broj članica i partnera,što pokazuje veliki interes ,posebno malih i srednjih preduzeća ,naučnih institucija, ustanova, za udruživanje i partnerstvo u Klasteru.

Osnovni cilj Poslovnog Udruženja Klastera, je evropski koncept unapređenja poslovanja, svake od članica Klastera i samog Klastera, podrazumevajući kontinuirano podizanje kvaliteta rada i proizvoda,organizacije rada, kadrovskog i tehničkog jačanja ,uvođenje potrebnih sertifikata i dr., a sve u cilju jačanja tržišne konkurentnosti.

Na taj način, Klaster putem svojih organa, vrši pripreme, za zajednički nastup,u poslovima na domaćem i inostranom tržištu i međunarodnim tenderima. Klaster ,svojom delatnošću, putem izabranih organa, podstiče proširenje i bolje poslovanje članica, što ima za cilj, povećanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta.

Programskim ciljevima Klastera, utvrđene su aktivnosti i zadaci međusobne saradnje i partnerstva državnih organa ,organa i institucija AP Vojvodina,lokalnih samouprava,Regionalnih Privrednih Komora,obrazovnih i naučnih institucija,Nacionalnih agencija za Regionalni razvoj, klasterskih udruženja,međunarodnih naučnih,stručnih i finansijskih institucija,sa organima Klastera, u pogledu praćenja i unapređenja građevinsko komunalne delatnosti.

Go to top